Fritagelse for digital post

FF3D9F9CF6FA40ACAD4E58DDD6630D60Fra november 2014 skal alle borgere i Danmark have en digital postkasse til at modtage post fra offentlige myndigheder .
Har man af forskellige årsager, ikke mulighed for at bruge en digital postkasse er det muligt at søge om fritagelse.

Længere nede i artiklen kan man læse om kravene, der skal være opfyldt.

Få et skema

Man skal udfylde et skema, der skal afleveres personligt – Bor du i Aarhus skal det afleveres til Borgerservise på rådhuset.
Skemaet kan selvfølgelig fås på rådhuset, men det kan også fås på Hasle Bibliotek og i IT-HJØRNET . Du kan også printe det ud her.Blanket: http://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/fd001.pdf

Om fritagelse for digital post fra Borger.dk

De offentlige myndigheder skal hjælpe og vejlede dig, hvis du har svært ved at bruge den digitale postkasse. Hvis du trods hjælp og vejledning ikke kan bruge din digitale postkasse, kan du give andre (fx et familiemedlem) læseadgang, eller du kan blive fritaget for at modtage posten digitalt.

For at blive fritaget skal du opfylde mindst ét af nedenstående kriterier:

  • Du har en kognitiv funktionsnedsættelse (fx hvis du lider af demens, eller er udviklingshæmmet eller har en hjerneskade), som hindrer dig i at anvende Digital Post.
  • Du har en fysisk funktionsnedsættelse (fx blindhed), som hindrer dig i at anvende Digital Post.
  • Du har ikke adgang til computer med internetforbindelse i dit hjem.
  • Du er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst af Danmark.
  • Du har ikke længere fast ophold i Danmark.
  • Du har sproglige barrierer, som gør, at du fx har svært ved at forstå teksterne i Digital Post.
  • Du har vanskeligt ved at få NemID, fx fordi du opholder dig i udlandet og har langt til en dansk repræsentation, som kan udlevere NemID. Eller hvis du ikke har pas eller kørekort og derfor skal møde personligt op for at få NemID, men du samtidig på grund af sygdom er bundet til hjemmet.
  • Du bor i et område, hvor der ikke er adgang til en bredbåndsforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s.

En fritagelse varer i udgangspunktet to år.

Loven om Digital Post gælder ikke for Færøerne og Grønland.

This entry was posted in Blandet, Digital selvbetjening, nemID, Viden om IT. Bookmark the permalink.

Der er lukket for kommentarer.